Fr. IOAÕ DE VILLA DO CONDE natural do Termo desta Villa que tomou por appellido Monge Cisterciense em o Convento de Santa Maria do Bouro, insigne Escriturario, como manifesta a obra seguinte que se conserva na Bibliotheca do Real Convento de Alcobaça.

Commentaria in Lucam. fol. M. S.

 

[Bibliotheca Lusitana, vol. II]