MANOEL FERNANDES CASTELO natural da maritima Villa de Buarcos do Bispado de Coimbra, e Capellaõ da Universidade desta Cidade. Publicou

Novena da gloriosa Virgem, e Martyr Santa Quiteria. Coimbra na Officina do Collegio das Artes 1711 24.

 

 [Bibliotheca Lusitana, vol. III]