RODRIGO MENDES, natural de Lisboa Licenciado em os sagrados Canones, Capellaõ delRey, e Confessor na sua real Capella, e Secretario da Bulla da Cruzada. Escreveo

Tratado sobre os dous Privilegios da Bulla da Santa Cruzada de eleger Confessor, e absolver dos Reservados: scilicet se por virtude della pódem gozar dos ditos dous privilegios. Lisboa por Paulo Crasbeeck 1621. 4.

 

[Bibliotheca Lusitana, vol. III